Kurs Kierowników Wypoczynku

319

Komenda Hufca ZHP Głogów organizuje Kurs Kierowników Wypoczynku
Terminy: 14 kwietnia 2019 r.
Godzina: 9:00
Miejsce: Hufiec ZHP Głogów, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
Koszt: 120 zł,
płatne na konto: Hufiec ZHP Głogów, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów,
SANTANDER BANK POLSKA S. A. 1 O/Głogów,
nr konta: 88 1090 2079 0000 0005 4400 0178
w treści: imię i nazwisko osoby, kurs kierowników

Link do ankiety zgłoszeniowej