Informujemy, że ZHP Chorągiew Dolnośląska  podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o dofinansowanie zadania „Nasza Biało- Czerwona- cykl działań dolnośląskich harcerzy dotyczących upowszechniania wiedzy o odzyskaniu niepodległości”

Kwota dotacji dla chorągwi wynosi  36 195 zł.

W projekcie założono organizację przedsięwzięć na terenie Dolnego Śląska i pilotażowy udział w zadaniu kilku hufców, miedzy innymi Hufca ZHP w Głogowie.

„Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”