Jak zorganizować biwak i inne działania? dobre rady

Sposób organizacji działań w Hufcu Głogów reguluje instrukcja organizacji

W skrócie:
-Biwak lub wycieczkę należy zgłosić na 14 dni przed za pomocą formularza internetowego,
podając między innymi: termin, miejsce, kadrę i program działania.
-Również najpóźniej na 14 dni przed biwakiem wszyscy członkowie kadry biwaku są zobowiązani wysłać ze swoich oficjalnych skrzynek mailowych ZHP deklarację bezpieczeństwa na adres e-mail antoni.kwiatkowski@zhp.net.pl. Alternatywnie można złożyć deklarację bezpieczeństwa w hufcu w formie pisemnej lub wysłać z dowolnej skrzynki mailowej skan podpisanej ręcznie deklaracji.
-Na 3 dni przed należy dosłać plan finansowy i listę uczestników

Dokumenty:
instrukcja organizacji
formularz internetowy
plan finansowy
lista uczestników
deklaracja bezpieczeństwa
poradnik organizatora
zgoda właściciela na organizację biwaku
wzór rozkazu komendanta biwaku