DOKUMENTY KIEROWANE DO KOMENDY HUFCA:
wniosek-do-kom.-hufca-o-powołanie-szczepu-i-mianowanie-kom.-szczepu
wniosek-do-kom.-hufca-o-zmianę-i-mianowanie-kom.-szczepu
zobowiązanie-komendanta-szczepu
wniosek-do-kom.-hufca-od-kom.-szczepu-o-mianowanie-drużynowego-i-otwarcie-okresu-próby-gromadzie-druzynie
wniosek-do-kom.-hufca-o-zaliczenie-służby-instruktorom-szczepu

INSTRUKCJE I REGULAMINY:
_instrukcja_szczepu_i_zwiazku_druzyn