Hufiec ZHP Głogów w 2017 roku otrzymał następujące dotacje i realizuje następujące zadania publiczne:

1. Tytuł zadania publicznego: Ferie z kulturą w plecaku
Rodzaj zadania publicznego: „Ferie z kultura” organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne, artystyczne rozwijające twórczość itp. podczas ferii zimowych.
Organ administracji publicznej: Gmina Miejska Głogów
Termin realizacji:
13 lutego 2017 r. – 15 marca 2017 r.
Kwota dofinansowania: 6 500 zł
Kwota całkowita zadania: 10 100 zł
Oferta wspólna z Głogowskim Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi.

2. Tytuł zadania publicznego: Harcerski wypoczynek dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania publicznego: „Organizacja harcerskiego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
Organ administracji publicznej: Gmina Miejska Głogów
Termin realizacji:
01 lutego 2017 r.  – 30 września 2017 r.
Kwota dofinansowania: 60 100 zł
Kwota całkowita zadania: 337 362 zł 

3. Tytuł zadania publicznego: Wolontariat – podaj dalej
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie działalności charytatywnej oraz promowanie wolontariatu
Organ administracji publicznej: Gmina Miejska Głogów
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. – 20 grudnia 2017 r.
Kwota dofinansowania 5 000 zł, w tym Hufiec ZHP Głogów 2 500 zł
Kwota całkowita zadania: 14 450 zł
Oferta wspólna ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie.

4. Tytuł zadania publicznego: Dolnośląski Festiwal Kultury Harcerskiej – PARASOL 2017
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie organizowanych na terenie naszego miasta wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej, regionalnej i miejskiej.
Organ administracji publicznej: 
Gmina Miejska Głogów
Termin realizacji:
10 stycznia 2017 r – 20 grudnia 2017 r.
Kwota dofinansowania: 7 400 zł
Kwota całkowita zadania: 17 325 zł

5. Tytuł zadania publicznego: Twierdza Głogów 2017
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i popularyzowanie inicjatyw związanych z tradycją i ochroną dziedzictwa kulturowego Głogowa i Ziemi Głogowskiej.
Organ administracji publicznej: Gmina Miejska Głogów
Termin realizacji: 10 stycznia 2017 r – 20 grudnia 2017 r.
Kwota dofinansowania: 8 600 zł
Kwota całkowita zadania: 15 850 zł

6. Tytuł zadania publicznego: Nasza misja to wychowanie i rozwój
Rodzaj zadania publicznego: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji społecznej, wspieranie rodziny i rodzicielstwa oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Organ administracji publicznej: Gmina Miejska Głogów
Termin realizacji: 1 lutego – 20 grudnia 2017 r.
Kwota dofinansowania: 4 000 zł
Kwota całkowita zadania: 20 272 zł

7. Tytuł zadania publicznego: „Pomysł na … profilaktykę każdego dnia”
Rodzaj zadania publicznego: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Organ administracji publicznej: Gmina Miejska Głogów
Termin realizacji: 10 stycznia 2017 r – 20 grudnia 2017 r.
Kwota dofinansowania: 7 100 zł
Kwota całkowita zadania: 10 085 zł