DOKUMENTY KIEROWANE DO KOMENDY HUFCA:
wniosek-do-kom.-hufca-o-powolanie-drużynowego-i-okres-próby-gromady-druzyny
wniosek-do-kom.-hufca-o-zmianę-i-mianowanie-drużynowego
zobowiązanie-drużynowego-do-prowadzenia-dużyny
zobowiązanie-opiekuna
wniosek-do-kom.-hufca-o-zmianę-organizacyjną

wzór-rozkazu-drużynowego
zgoda na przynaleznosc
deklaracja czlonkowska
deklaracja druzynowego
deklaracja opiekuna
oswiadczenie rodzica

instrukcja działania drużyny, gromady, kręgu…
ewidencja_zhp_cz1

Ochrona Danych Osobowych

PRZYDATNE MATERIAŁY

ABC_akcji_naborowej
Akcja_naborowa_harcerska
Jak_przeprowadziÄ__akcjÄ__naborowÄ__(skrypt)

ewidencja skladek harcerskich
inf_dokumentacja_druzyny
Ksiazka_pracy_(2)

wzor_planu_pracy
plan-pracy-wzór
plan_pracy
PLANOWANIE PRACY DRUŻYNY-poradnik
PLAN-PRACY-DRUŻYNY-schemat

INSTRUKCJE I REGULAMINY:
Instrukcja_podstawowej jednostki organizacyjnej_i_hks_15072015-1
zasady_i_tryb_przyjmowania_nazw_i_imion