Hufiec ZHP Głogów zaprasza na kurs wychowawców wypoczynku, który przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 marca 2016 r. na podstawie udzielonej zgody przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.

Termin: 1 część: 14-15 października 2017 r.  oraz 2 część: 21-22 października 2017 r.
Koszt: 120 zł
Start: godz. 09:00
Organizator: Hufiec ZHP Głogów ul Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
Miejsce: Głogów, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
Zgłoszenia: za pomocą: ankiety aplikacyjnej
lub
drogą mailową (glogow@zhp.pl) prosimy o podanie następujących danych:
1. Imię (imiona) i nazwisko uczestnika kursu
2. Miejsce urodzenia
3. Data urodzenia
4. Adres email
5. Telefon kontaktowy
6. Dlaczego chcesz wziąć udział w kursie?
7. Co zakładasz będziesz Umieć, Wiedzieć, Potrafić po kursie?

Przelew:
Hufiec ZHP Głogów, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
BANK ZACHODNI BZ WBK S. A. 1 O/Głogów
nr konta: 88 1090 2079 0000 0005 4400 0178
W tytule: (imię i nazwisko uczestnika) kurs wychowawców wypoczynku

Płatne do 14.10.2017 r.

Kontakt: 76 831 35 36 lub 609 787 777
glogow@zhp.pl