Hufiec ZHP Głogów zaprasza jak co roku wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z wakacyjnej oferty – niezapomnianych obozów pod namiotami w Stilo, a dla najmłodszych kolonii zuchowej w Jastrzębiej Górze:

TERMINY OBOZÓW 2016:

OBÓZ HARCERSKI pod namiotami w STILO

I turnus: 9 lipca – 23 lipca 2016 r., koszt: 990 zł, Komendant: phm.

II turnus: 23 lipca – 6 sierpnia 2016 r., koszt: 990 zł, Komendant: hm. Krzysztof Stachów

III turnus: 6 sierpnia – 20 sierpnia 2016 r., koszt: 990 zł, Komendant: pwd. Zuzanna Bobrowska


KOLONIA ZUCHOWA w JASTRZĘBIEJ GÓRZE
O.W. HUTNIK
termin: 08 – 21 lipca 2016 r.,
koszt: 1250 zł
komendant: pwd. Anna Borwik

KARTY KWALIFIKACYJNE uczestnika kolonii/ obozu są do odbioru w siedzibie Hufca, by móc pobrać kartę należy uiścić wpłatę zaliczki w kwocie 50 zł. Kwota ta jest bezzwrotną zaliczką. W momencie wyjazdu na obóz/kolonię – koszt obozu/kolonii zostanie pomniejszony o kwotę zaliczki. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Opłata za KOLONIĘ/OBÓZ dokonuje się przelewem na konto Hufca ZHP Głogów:
BANK ZACHODNI BZ WBK S. A. 1 O/Głogów
nr konta: 88 10902079 0000 0005 44000178
tytuł: (imię i nazwisko uczestnika), opłata za pobyt na: (obozie/kolonii), (nr turnusu),
Hufiec wystawia faktury. Możliwe jest rozłożenie opłaty na raty.
W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

ADRES:
Hufiec ZHP Głogów
ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
tel. 609 787 777, 76 831 35 36
e-mail: glogow@zhp.pl