TERMINY OBOZÓW HARCERSKICH I KOLONI ZUCHOWEJ 2017:

OBÓZ HARCERSKI pod namiotami w STILO
I turnus: 8 lipca – 22 lipca 2017 r.,
koszt: 1100 zł
Komendantka: phm. Monika Malinowska

II turnus: 22 lipca – 5 sierpnia 2017 r.,
koszt: 1100 zł
Komendant: phm. Antoni Kwiatkowski

III turnus: 5 sierpnia – 19 sierpnia 2017 r.,
koszt: 1100 zł
Komendantka: phm. Zuzanna Bobrowska


KOLONIA ZUCHOWA w JAROSŁAWCU

termin: 6 – 20 lipca 2017 r.,
koszt: 1350 zł
komendantka: phm. Iwona Gbiorczyk

KARTY KWALIFIKACYJNE uczestnika kolonii/obozu będą do odbioru w siedzibie Hufca od 2 stycznia 2017 r.
By móc pobrać kartę należy uiścić wpłatę zaliczki w kwocie 100 zł. Kwota ta jest bezzwrotną zaliczką.
W momencie wyjazdu na obóz/kolonię – koszt obozu/kolonii zostanie pomniejszony o kwotę zaliczki.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Opłata za KOLONIĘ/OBÓZ dokonuje się przelewem na konto Hufca ZHP Głogów:
BANK ZACHODNI BZ WBK S. A. 1 O/Głogów
nr konta: 88 10902079 0000 0005 44000178
tytuł: (imię i nazwisko uczestnika), opłata za pobyt na: (obozie/kolonii), (nr turnusu)

Hufiec wystawia faktury. Możliwe jest rozłożenie opłaty na raty.
W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

ADRES:
Hufiec ZHP Głogów
ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
tel.  76 831 35 36, 609 787 777,
e-mail: glogow@zhp.pl