Zespoły hufca

Komisja Stopni Instruktorskich:

 • hm. Bożena Mazur–Kasprzyszak – Przewodnicząca KSI
 • hm. Mirosław Bawolski – Z-ca Przewodniczącej KSI
 • hm. Zbigniew Nowak 
 • hm. Krzysztof Stachów

Kontakt: ksi@glogow.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych – HO

 • phm. Patrycja Soluch HO – Przewodnicząca KSW
 • phm. Paulina Potera HO
 • pwd. Gracja Matecka HO

Kontakt: ksw@glogow.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych – HR

 • hm. Zbigniew NOWAK HR – Przewodniczący KSW
 • hm. Bożena MAZUR-KASPRZYSZAK
 • hm. Krzysztof STACHÓW HR

Kontakt: ksw@glogow.zhp.pl

Zespół Kadry Kształcącej TANGRAM:

 • phm. Karolina Ratajczak HO (SOKK/1216/2019) – Szef HZKK
 • hm. Zbigniew Nowak HR (ZOKK/816/2018)
 • hm. Krzysztof Stachów HR (ZOKK/575/2022)

Kontakt: hzkk@glogow.zhp.pl

Zespół programowy

 • phm. Paulina Potera – Namiestniczka Harcerska
 • hm. Zbigniew Nowak – Namiestnik Zuchowy
 • hm. Krzysztof Stachów – Namiestnik Starszoharcerski i Wędrowniczy

Kontakt: program@glogow.zhp.pl

Zespół promocji i komunikacji

 • pwd. Gracja Matecka – Szefowa Zespołu

Kontakt: promocja@glogow.zhp.pl