Zespoły hufca

Komisja Stopni Instruktorskich:

hm. Bożena Mazur–Kasprzyszak – Przewodnicząca KSI
hm. Mirosław Bawolski – Z-ca Przewodniczącej KSI
hm. Zbigniew Nowak – Sekretarz KSI
hm. Krzysztof Stachów

Kontakt: ksi@glogow.zhp.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych:

phm. Patrycja Soluch HO – Przewodnicząca KSW
phm. Paulina Potera HO
pwd. Katarzyna Grzesiak HO
pwd. Joanna Cieniuch HO
pwd. Gracja Matecka HO

Kontakt: ksw@glogow.zhp.pl

Zespół Kadry Kształcącej TANGRAM:

hm. Zbigniew Nowak HR (ZOKK/816/2018) – Szef HZKK
hm. Krzysztof Stachów HR (ZOKK/575/2018)
phm. Karolina Ratajczak HO (SOKK/1216/2019)

Kontakt: hzkk@glogow.zhp.pl

Namiestnicy:

hm. Bożena Mazur-Kasprzyszak – Namiestniczka Zuchowa
phm. Paulina Potera – Namiestniczka Harcerska
phm. Karolina Ratajczak – Namiestniczka Starszoharcerski
phm. Natalia Zimny – Namiestniczka Wędrownicza

Kontakt: program@glogow.zhp.pl