Zespoły hufca

Komisja Stopni Instruktorskich:

hm. Bożena Mazur – Kasprzyszak HR – Przewodnicząca KSI
hm. Mirosław Bawolski – Z-ca Przewodniczącej KSI
hm. Zbigniew Nowak HR – Sekretarz KSI
hm. Krzysztof Stachów

Kontakt: ksi.glogow@zhp.net.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych:

phm. Karolina Ratajczak – Przewodnicząca KSW
phm. Natalia Zimny HO
pwd. Katarzyna Grzesiak HO
pwd. Patrycja Soluch HO
pwd. Joanna Cieniuch HO

Kontakt: ksw.glogow@zhp.net.pl

Zespół Kadry Kształcącej TANGRAM:

hm. Zbigniew Nowak HR (ZOKK/816/2018) – Szef ZKK
hm. Krzysztof Stachów HR (ZOKK/575/2018)
phm. Karolina Ratajczak HO (SOKK 1216/2019)

Kontakt: hzkk.glogow@zhp.net.pl

Namiestnicy:

pwd. Joanna Cieniuch HO – Namiestniczka Wędrownicza

Kontakt: program.glogow@zhp.net.pl

Kwatermistrz:
pwd. Dariusz Florczak HO – Kwatermistrz Hufca

kontakt: dariusz.florczka@zhp.net.pl