OBÓZ HARCERSKI pod namiotami w STILO
I turnus: 8 lipca – 22 lipca 2017 r.,
koszt: 1100 zł,
Komendantka: phm. Monika Malinowska

II turnus: 22 lipca – 5 sierpnia 2017 r.,
koszt: 1100 zł,
Komendant: phm. Antoni Kwiatkowski

III turnus: 5 sierpnia – 19 sierpnia 2017 r.,
koszt: 1100 zł,
Komendantka: phm. Zuzanna Bobrowska

KARTY KWALIFIKACYJNE uczestnika obozu są do odbioru w siedzibie Hufca.
By móc pobrać kartę należy uiścić wpłatę zaliczki w kwocie 100 zł. Kwota ta jest bezzwrotną zaliczką.
W momencie wyjazdu na obóz – koszt obozu zostanie pomniejszony o kwotę zaliczki.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.

OPŁATY ZA OBÓZ dokonuje się przelewem na konto Hufca ZHP Głogów:
BANK ZACHODNI BZ WBK S. A. 1 O/Głogów
nr konta: 88 10902079 0000 0005 44000178
tytuł: (imię i nazwisko uczestnika), opłata za pobyt na: obozie, nr turnusu (…)

Hufiec wystawia faktury. Możliwe jest rozłożenie opłaty na raty.
W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem.