OBÓZ HARCERSKI pod namiotami w STILO
I turnus: 7 lipca – 21 lipca 2018 r.,
koszt: 1200 zł,
Komendantka: pwd. Iwona Szubert

II turnus: 21 lipca – 4 sierpnia 2018 r.,
koszt: 1200 zł,
Komendant:

III turnus: 4 sierpnia – 18 sierpnia 2018 r.,
koszt: 1200 zł,
Komendantka: pwd. Karolina Ratajczak

KARTY KWALIFIKACYJNE uczestnika obozu są do odbioru w siedzibie Hufca.
By móc pobrać kartę należy uiścić wpłatę zadatku w kwocie 100 zł. Kwota ta jest bezzwrotnym zadatkiem.
W momencie wyjazdu na obóz – koszt obozu zostanie pomniejszony o kwotę zadatku.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi.

OPŁATY ZA OBÓZ dokonuje się przelewem na konto Hufca ZHP Głogów:
BANK ZACHODNI BZ WBK S. A. 1 O/Głogów
nr konta: 88 10902079 0000 0005 44000178
tytuł: (imię i nazwisko uczestnika), opłata za pobyt na: obozie, nr turnusu (…)

Hufiec wystawia faktury. Możliwe jest rozłożenie opłaty na raty.
W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem.