Informuje, że dnia 12 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Hufcu przy ul. Gwiaździstej 2 odbędzie się spotkanie w sprawie wyjazdu na 2-gi turnus w Stilo (od 22.07. do 05.08). Serdecznie zapraszamy rodziców – spotkanie nieobowiązkowe.

phm. Antoni Kwiatkowski – Komendant Obozu