Dokumenty związane ze wstąpieniem do ZHP:

zgoda na przynaleznosc
deklaracja czlonkowska
oswiadczenie rodzica

INSTRUKCJE I REGULAMINY:

Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej
Zasady_i_tryb_przyjmowania_nazw_i_imion