22 lipca 2017 r. zakończył się I turnus obozu harcerskiego w Stilo. W obozie uczestniczyło 76 dzieci i młodzieży z gminy Głogów i Kotla oraz dzieci i młodzież z Sycowa i okolic.

Hufiec ZHP Głogów otrzymał dofinansowanie do organizacji harcerskiego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Głogowa z budżetu Gminy Miejskiej Głogów w kwocie 60 100 zł

autor: pwd. Dawid Florczak