Władza

KOMENDA HUFCA ZHP GŁOGÓW

hm. Krzysztof Stachów HR

Komendant Hufca
Tel: +48 609 787 777
E-mail: glogow@zhp.pl/ krzysztof.stachow@zhp.net.pl

Z ZHP związany jest od 1994 roku. Prowadził 9. WDSH Cutty Sark im. Marco Polo, 2 Gromadę Zuchową Psotne Skrzaty, twórca II Szczepu w Kotli, którego komendantem był od grudnia 2008 roku do listopada 2017. W swojej pracy instruktorskiej pełnił następujące funkcje: Zastępcy Komendanta Hufca ds. programowych, Członka Kapituły Stopni Wędrowniczych, Komendanta i zastępcy komendanta obozów harcerskich w Stilo, drużynowego i oboźnego na obozach i koloniach zuchowych oraz sternika podczas obozów żeglarskich w Wilczu i Wojnowie.  Ponadto był współpracownikiem Chorągwianego Referatu Starszoharcerskiego oraz Członkiem Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ds. kontaktów z hufcami (październik 2014 – marzec 2016).

Obecnie pełni następujące funkcje: Zastępcy Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP ds. pracy z kadrą, Instruktora Dolnośląskiej Szkoły Instruktorskiej MŁYN, Członka Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej TANGRAM.

Poza organizacją jest: Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z Siedzibą w Siedlisku. Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia „Z głębi serca” z siedzibą w Kotli oraz Przewodniczącym Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Głogowie od 2015 – nadal.

Z wykształcenia Kulturoznawca – animator kultury oraz pedagog. Jego zainteresowania to działalność społeczna, samorządowa, śpiew zawsze i wszędzie! oraz dobre kino.

 Zakres zadań

pwd. Marzena Kucharska

Skarbnik Hufca
E-mail: marzena.kucharska@zhp.net.pl

Druhna pwd. Marzena Kucharska w hufcu pracuje do maja 2012 roku, funkcje Szefowej Biura pełni od końca 2013 roku, a od listopada 2015 roku pełni dodatkowo funkcję Skarbnika Hufca.

Druhna Marzena jest magistrem nauk społecznych, socjologiem, wieloletnią członkinią organizacji pozarządowych tj. ZHP, Stowarzyszenie Bractwo Świętego Jakuba oraz Grupa Dolnośląskiej Odnowy Wsi, współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Aktywności Społecznej PROGRESS. Posiada doświadczenie w realizacji projektów krajowych i unijnych, posiada doświadczenie z zakresu przygotowywania i rozliczania dotacji i darowizn.

Zakres zadań

Zastępca Komendanta Hufca ds. programowych
E-mail:

 Zakres zadań

phm. Iwona Gbiorczyk

Zastępczyni Komendanta Hufca
E-mail:  iwona.gbiorczyk@zhp.net.pl

Od 2013 roku Zastępczyni Komendanta Hufca. ZHP związana od 1975 roku. Prowadzi 17 Gromadę Zuchową „Misiaki Rozrabiaki”, twórczyni III Szczepu w Głogowie przy SP 10. W swojej pracy instruktorskiej pełniła następujące funkcje: Członkini Komendy Hufca ds. zuchowych, Członkini Hufcowego Zespołu Kształcenia, Członkini Komisji Stopni Instruktorskich, Komendantki Kolonii i Zimowisk od roku 2002.

Pedagog, nauczyciel nauczania początkowego, wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Z Interesuje się sportem w każdym wydaniu.

Zakres zadań

phm. Zuzanna Bobrowska HO

Członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą
E-mail: zuzanna.bobrowska@zhp.net.pl

Druhna phm. Zuzanna Bobrowska HO od 3 września 2017 r. pełni funkcję Członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą. Ponadto w swojej harcerskiej służbie pełni funkcje: Komendantki I Szczepu Harcerskiego, Członkini Zespołu Kadry Kształcącej w Hufcu Głogów.

W swojej pracy harcerskiej pełniła służbę jako Drużynowa Drużyny Starszoharcerskiej POST SCRIPTUM, Drużynowej Drużyny Wędrowniczej PANTERY, Zastępczyni Komendanta Hufca ds. programowych w latach 2013-2014. Komendantka Szczepu.

Zakres zadań:

pwd. Marcin Zienkiewicz HR

Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych

e-mail: marcin.zienkiewicz@zhp.net.pl

Jak sam o sobie powiedział: „W ZHP jestem od 2008. Od tego czasu pełniłem funkcję przybocznego, drużynowego, z-cy komendanta szczepu. Obecnie oprócz bycia Członkiem Komendy Hufca jestem również Przewodniczącym Kapituły Stopni Wędrowniczych.

Na co dzień studiuję prawo we Wrocławiu.

Lubię chodzić po górach i czytać książki (zwłaszcza rosyjskie kryminały).
Znajomi z harcerstwa znają mnie raczej pod ksywką „Synu”.

Zakres zadań

pwd. Jakub Binkowski HO

Członek Komendy Hufca ds. promocji i komunikacji
e-mail: jakub.binkowski@zhp.net.pl

Druh pwd. Jakub Binkowski HO, drużynowy 10. Drużyny Harcerskiej KNIEJA im. Jana Meli, Szef Zespołu Promocji i Komunikacji Hufca ZHP Głogów, Członek Wydziału Promocji Chorągwi Dolnośląskiej ZHP oraz od grudnia 2016 Członek Komendy Hufca.

 Zakres zadań

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA ZHP GŁOGÓW

phm. Wojciech Molisak HR

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Głogów
E-mail: hkr.glogow@zhp.net.pl/ wojciech.molisak@zhp.net.pl

pwd. Iwona Szubert

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Głogów

e-mail: iwona.szubert@zhp.net.pl

phm. Bartosz Kazimierski HR

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca
E-mail:

Druh Bartosz Kazimierski na co dzień ratuje świat i ludzi pracując w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Głogowie.

NASI DELEGACI

phm. Iwona Gbiorczyk

Delegatka na Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej kadencji 2014-2018.
e-mail: iwona.gz@interia.pl

Drużynowa 17. Gromady Zuchowej Misiaki Rozrabiaki, Komendantka III Szczepu Harcerskiego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Głogowie, Zastępczyni Komendanta Hufca, Członkini Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, Członkini Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

phm. Antoni Kwiatkowski HR

Delegat na Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej kadencji 2014 – 2018

Z-ca Komendanta Hufca ZHP Głogów ds. organizacyjnych.