KSZTAŁCENIE

  1. Kurs przewodnikowski KOMPAS:
    3-5.03.2017 r., + 10-12.03.2017 r., + 31.03. – 2.04.2017 r.
  2. Kurs wychowawców wypoczynku: 31.03. – 02.04.2017 r. + 7-9.04.2017 r.
  3. Kurs kierowników wypoczynku: 31.03. – 02.04.2017 r.

AKTUALNIE REALIZOWANE PRÓBY INSTRUKTORSKIE:

hm. Bożena Mazur – Kasprzyszak HR:
stopień przewodnika:
stopień podharcmistrza:
– pwd. Angelika Ryś HO
– pwd. Filip Piechocki HO
stopień harcmistrza:
– phm. Iwona Gbiorczyk

hm. Mirosław Bawolski
stopień podharcmistrza:
– pwd. Karolina Ratajczak HO

hm. Krzysztof Stachów HR:
stopień przewodnika:
– HO Karolina Popławska
– ćw. Daniel Dec
– ćw. Karol Kikowski
– sam. Joanna Cieniuch,
– ćw. Szymon Wlazło
– sam. Katarzyna Grzesiak
stopień podharcmistrza:
pwd. Marzena Kucharska
pwd. Anna Borwik

phm. Iwona Gbiorczyk:
– HO Magdalena Kołodziejska

phm. Żaneta Nawrot:
– HO Krzysztof Jarzębski

phm. Paulina Rokaszewicz HR
stopień przewodnika:
– ćw. Konrad Kuczała
– ćw. Michał Franczyk
– sam. Barbara Dolat

phm. Antoni Kwiatkowski HR:
stopień przewodnika:
– sam. Aleksandra Rychwalska

phm. Zuzanna Bobrowska HO
stopień przewodnika:
– sam. Paulina Potera
– sam. Michalina Horbatowska

phm. Anna Mazurkiewicz HR

phm. Bartosz Kazimierski HR

phm. Wojciech Molisak HR: