Komisja Stopni Instruktorskich:

– hm. Bożena Mazur – Kasprzyszak HR – Przewodnicząca KSI
– hm. Mirosław Bawolski – Z-ca Przewodniczącej KSI
– phm. Iwona Gbiorczyk
Kontakt: ksi.glogow@zhp.net.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych:

– pwd. Marcin Zienkiewicz HR – Przewodniczący KSW
– pwd. Patrycja Soluch HO
– pwd. Mateusz Iwanicki HO
Kontakt: ksw.glogow@zhp.net.pl

Zespół Kadry Kształcącej TANGRAM:

– hm. Paula Rokaszewicz HR (BOKK/717/2017 z ważnością do 31.10.2020 r.) – Szefowa HZKK
– phm. Żaneta Nawrot HR (SOKK/579/2016 z ważnością do 05.05.2020 r.)
– hm. Krzysztof Stachów HR (ZOKK/575/2018 z terminem ważności do 31.01.2022 r. )
– phm. Zuzanna Bobrowska HO
– phm. Iwona Gbiorczyk
– pwd. Angelika Ryś HO
– pwd. Karolina Ratajczak HO
– pwd. Mateusz Iwanicki HO
Kontakt: hzkk.glogow@zhp.net.pl

Zespół Programowy:

– phm. Antoni Kwiatkowski – Szef zespołu, opiekun pionu wędrowniczego,
– phm. Iwona Gbiorczyk – opiekun pionu zuchowego,
– pwd. Filip Piechocki HO – opiekun pionu harcerskiego,
– pwd. Dariusz Florczak – opiekun pionu starszoharcerskiego,
– pwd. Ewa Chorąży HO – obrzędowość i współzawodnictwo
Kontakt: program.glogow@zhp.net.pl

Zespół Promocji i Komunikacji:

– pwd. Martyna Rokaszewicz – Szef zespołu
– pwd. Jakub Binkowski
– ćw. Nikodem Kieleczała
– pwd. Aleksandra Maziarz

Kontakt: promocja.glogow@zhp.net.pl