Komisja Stopni Instruktorskich:
– hm. Bożena Mazur – Kasprzyszak HR – Przewodnicząca KSI
– hm. Mirosław Bawolski – Z-ca Przewodniczącej KSI
– phm. Iwona Gbiorczyk
Kontakt: ksi.glogow@zhp.net.pl

Kapituła Stopni Wędrowniczych:
– pwd. Marcin Zienkiewicz HR – Przewodniczący KSW
– pwd. Patrycja Soluch HO
– pwd. Mateusz Iwanicki HO
Kontakt: ksw.glogow@zhp.net.pl

Zespół Kadry Kształcącej:
– phm. Zuzanna Bobrowska HR
– phm. Paula Rokaszewicz HR (BOKK/ – Szef zespołu
– phm. Żaneta Nawrot HR (SOKK/579/2016 z ważnością do 05.05.2020 r.)
– hm. Krzysztof Stachów HR (SOKK/575/2016 z terminem ważności do 30.06.2019 r. )
– phm. Iwona Gbiorczyk
– pwd. Angelika Ryś HO
– pwd. Karolina Ratajczak HO
– pwd. Mateusz Iwanicki HO
Kontakt: hzkk.glogow@zhp.net.pl

Zespół Programowy:
– phm. Antoni Kwiatkowski – Szef zespołu,  opiekun pionu starszoharcerskiego, opiekun pionu wędrowniczego,
– phm. Iwona Gbiorczyk – opiekun pionu zuchowego,
– pwd. Filip Piechocki HO – opiekun pionu harcerskiego,
– pwd. Ewa Chorąży HO – obrzędowość i współzawodnictwo
Kontakt: program.glogow@zhp.net.pl

Zespół Promocji i Komunikacji
– pwd. Jakub Binkowski HO – Szef zespołu
– ćw. Nikodem Kieleczała
– pwd. Aleksandra Maziarz
Współpracownicy:
Michalina Horbatowska, Martyna Rokaszewicz, Aleksandra Szymankiewicz, Szymon Bieniasz, Szymon Wlazło,