Komenda Hufca ZHP Głogów

Komenda Hufca ZHP Głogów, ul.Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
Telefon/Fax: 76 831 35 36 | e-mail: glogow@zhp.pl
NIP: 897-172-05-40

BANK ZACHODNI BZ WBK S. A. 1 O/Głogów
nr konta: 88 10902079 0000 0005 44000178

Biuro Komendy Hufca czynne: pon. – pt. 10.00-16.00

Przekaż 1% podatku  wpisując: Hufiec Głogów, KRS: 0000264246

Formularz kontaktowy