Zjazd Nadzwyczajny Hufca

1424

Komendant Hufca ZHP Głogów zwołał Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Głogów na 8 lutego 2019 r. na godzinę 18:00.

Dokumenty Zjazdowe:
rozkaz L1.2019 z dnia 10.01.2019 r.
porzadek_obrad_zjazd_nadzwyczajny
regulamin_obrad_zjazd_nadzwyczajny