15.9 C
Głogów
poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Strona główna Hufiec Władze hufca

Władze hufca


hm. Krzysztof Stachów HR

Komendant Hufca
e-mail: glogow@zhp.pl, krzysztof.stachow@zhp.pl

Więcej informacji

Komendant hufca odpowiada za:

 • kierowanie bieżącą działalnością hufca
 • wykonywanie uchwał i decyzji władz wyższego stopnia
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy gromad, drużyn i innych jednostek hufca
 • mianowanie i odwoływanie drużynowych, przybocznych i innych szefów podstawowych jednostek organizacyjnych hufca
 • wydawanie na bieżąco rozkazów
 • reprezentowanie hufca na zewnątrz
 • kierowanie pracą komendy hufca


hm. Patrycja Soluch HO

Skarbniczka Hufca
e-mail: glogow@zhp.pl, patrycja.soluch@zhp.pl

Więcej informacji

Skarbniczka hufca odpowiada za:

 • Nadzoruje bieżącą pracą pionu finansowego i majątkowego Hufca przy pomocy zespołu finansowego oraz kwatermistrza hufca.
 • Czuwa nad celowością i dyscypliną wydatków Hufca,
 • Prognozuje i opiniuje skutki finansowe uchwał Komendy Hufca,
 • Przedkłada Komendzie Hufca projekt budżetu i roczne sprawozdanie finansowe.
 • Wykonuje postanowienia uchwał Komendy Hufca i decyzji Komendanta i Skarbnika Hufca dotyczących spraw finansowych i majątkowych,
 • Kontroluje działalność finansową jednostek Hufca przy pomocy skarbników szczepów.
 • Odpowiada za prowadzenie inwentaryzacji majątku.
 • Współpracuje ze Skarbnikiem Chorągwi.
 • Odpowiada za egzekwowanie wpłat składek do Komendy Hufca i terminowe odprowadzanie ich do Komendy Chorągwi.
 • Odpowiada za terminowe prowadzenie i przekazywanie do Komendy Chorągwi dokumentacji finansowej Hufca.
 • Odpowiada za dokonywanie płatności internetowej (przelewy) oraz za prowadzenie kasy bieżącej Hufca.


phm. Anita Matyjczak-Jankowska HO

Zastępczyni Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
e-mail: anita.matyjczak-jankowsk@zhp.pl

Więcej informacji

Zastępczyni komendanta hufca ds. pracy z kadrą:

 • Wspieranie komendantów szczepów w sprawie pracy z kadrą.
 • Wspieranie instruktora odpowiedzialnego za kontakt z komendantami szczepów.
 • Wspieranie drużynowych niezależnych jednostek w sprawie pracy z kadrą.
 • Wspieranie namiestników oraz koordynacja działania namiestnictw.
 • Koordynacja organizacji zbiórek hufca oraz wydarzeń integracyjnych kadry hufca.
 • Wsparcie komendanta hufca w sprawach organizacyjnych, w prowadzeniu dokumentacji oraz w pracy komendy..
 • Współorganizacja kwartalnych spotkań komendantów i komend szczepów w celu wymiany doświadczeń oraz uwag.
 • Wspieranie zespołu kształcenia w organizacji kursów, warsztatów, szkoleń itd. mających na celu rozwój umiejętności i wiedzy kadry.

 


phm. Ewa Chorąży HO

Członkini Komendy Hufca ds. programu
e-mail: program@glogow.zhp.pl, ewa.chorazy@zhp.net.pl

Więcej informacji
Członkini komendy ds. programu odpowiada:

 • pracowuje, wdraża i podsumowuje Plan Pracy Hufca;
 • Nadzoruje organizację i przebieg imprez hufca;
 • Wspiera przygotowanie i zatwierdza plany imprez środowisk;
 • Informuje o działaniach programowych zewnętrznie i wewnętrznie za pomocą strony hufca, intranetu i social mediów w porozumieniu z Zespołem Komunikacji i Promocji;
 • Zatwierdza plany pracy jednostek podstawowych i szczepów po wcześniejszym ich sprawdzeniu przez namiestników;
 • Kieruje tworzeniem bazy materiałów programowych;
 • Nadzoruje działanie drużyny sztandarowej;
 • Koordynuje współprace zagraniczną hufca;
 • Współpraca z zespołem kształcenia w ramach przygotowania oraz realizacji wydarzeń na pograniczu kształcenia oraz programu;
 • Współpraca z KSI w zakresie pozyskiwania kadry na wydarzenia hufcowe.

 

phm. Bartosz Gol

Członek Komendy Hufca ds. promocji
e-mail: promocja@glogow.zhp.pl, bartosz.gol@zhp.pl

Więcej informacji

Członek komendy hufca ds. promocji odpowiada za:

 

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA ZHP GŁOGÓW


phm. Marzena Kucharska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Głogów
e-mail: rewizyjna@glogow.zhp.pl/ marzena.kucharska@zhp.pl


hm. Mirosław Bawolski HR

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Głogów
e-mail: miroslaw.bawolski@zhp.pl


phm. Anna Borwik HO

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Głogów
e-mail: anna.borwik@zhp.pl


hm. Bożena Mazur-Kasprzyszak HR

Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Głogów
e-mail: bozena.mazur-kasprzyszak@zhp.pl


phm. Wojciech Molisak HR

Członek Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Głogów
e-mail: wojciech.molisak@zhp.pl