Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Zgorzelec 2019

1996

„25 maja odbył się Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Zgorzelec 2019, wzięło w nim udział 1338 uczestników podzielonych na 8 tras metodycznych. Każda trasa miała swój odrębny program.

Nasi najmłodsi uczestnicy – zuchy, odbyły podróż na Dziki Zachód, na którym przyszło im sprostać nie lada wyzwaniu. Musieli pomóc szeryfowi w odnalezieniu jego Gwiazdy. 🐴⭐️

Harcerze obrali „Kurs na bohatera!” ⚜️🦸‍♂️ podczas, którego wspólnie na punktach zastanawiali się kim jest bohater dnia codziennego? Uczestnicy tej trasy mieli okazję między innymi wcielić się samodzielnie w role bohaterów realizując grę w poszukiwaniu ukrytych haseł z Prawa Harcerskiego w życiu codziennym. Trasa ta miała również okazję do odwiedzenia Tierpark Görlitz.

Harcerze starsi i wędrownicy chwycili 🗺⚓️ za ster i wyruszyli swoimi myślami w przyszłość, dzięki czemu mieli okazję przybyć do portu na każdym kontynencie i pochylić się nad istniejącymi na nim problemami, a wszystko to, by uświadomić co w teraźniejszości możemy zrobić, by im zapobiec.

Na trasie Nieprzetartego Szlaku każdy uczestnik miał szansę do zagłębienia się w historii II Wojny Światowej 🏚 w nawiązaniu do Szarych Szeregów ⚜️, a także zwracali uwagę na istotny w dzisiejszych czasach problem zanieczyszczenia środowiska.

Instruktorzy i starszyzna 💙💚❤️ rozwijali w sobie harcerską tożsamość, a sama trasa umożliwiła im wymianę doświadczeń, a także konieczność pracy z autorytetem w ZHP, jakim był i jest dla dolnośląskich harcerzy bohater
hm. Stefan Mirowski.

Chorągwiani seniorzy w ramach IX Złazu Seniorów i Starszyzny ZHP mieli okazję do zapoznania się z historią Łużyc, a także z życiem, kulturą mieszkańców tego terenu. ⚜️🌟

Każda trasa miała inny temat, jednak wszyscy razem tworzyliśmy Zlot Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Zgorzelec 2019 i dochodziliśmy do jego hasła przewodniego jakim było „Klaruj przyszłość!”. Całość zlotu zwieńczyła uroczysta Msza Święta, po której wszyscy uczestnicy wzięli udział w przemarszu na miejsca apelowe, by wspólnie z władzami Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zakończyć zlot.”- relacja Chorągwi Dolnośląskiej.

W zlocie wzięły udział trzy drużyny z naszego hufca: 5. DH „Białe Tygrysy”, 8. GZ „Szare Wilki” oraz 18. DSH „Wigry”, która współtworzyła trasę KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ dla Harcerzy Starszych oraz Wędrowników na Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej KLARUJ PRZYSZŁOŚĆ- Zgorzelec 2019.

zdjęcia: Chorągiew Dolnośląska ZHP