XVII ZJAZD HUFCA ZHP GŁOGÓW

1405

Informuję, że Uchwałą Komendy Hufca ZHP Głogów nr 8/XIII/2019 z dnia 27.09.2019 r. został zwołany Zjazd Hufca ZHP Głogów na dzień 9 listopada 2019 r. , godz.10:00, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, ul Brama Brzostowska 1.

Rozkaz L.11/2019 – zwołujący zjazd

Porządek obrad
Regulamin