Po XVII Zjeździe Hufca

2859

Wczoraj (09.11.2019 r.) w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie obradował XVII Zjazd Hufca ZHP Głogów im. Dzieci Głogowskich – najważniejsza, według Statutu ZHP, władza w hufcu.

Zjazd zwykły hufca ZHP odbywa się raz na cztery lata i ma 3 nadrzędne cele: udzielenie absolutorium komendzie hufca, wybór władz hufca (komendy hufca, komisji rewizyjnej hufca i – jeśli zjazd wyrazi taką potrzebę – sąd harcerski hufca) oraz przyjęcie strategii rozwoju hufca. XVII Zjazd Hufca ZHP Głogów spełnił wszystkie te cele.

Wybrano Komendę Hufca w składzie:

  • hm. Krzysztof Stachów – Komendant Hufca,
  • phm. Marzena Kucharska – Skarbniczka Hufca,
  • hm. Bożena Mazur-Kasprzyszak – Zastępczyni Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą,
  • hm. Zbigniew Nowak – Zastępca Komendanta Hufca ds. kształcenia,
  • phm. Karolina Ratajczak – Zastępczyni Komendanta Hufca ds. programu.

fot. Aleksandra Szymankiewicz;
od lewej: K.Ratajczak, K.Stachów, M.Kucharska, Z.Nowak, B.Mazur-Kasprzyszak

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • phm. Wojciech Molisak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca,
  • hm. Mirosław Bawolski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca,
  • pwd. Dariusz Florczak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca.

fot. Aleksandra Szymankiewicz;
od lewej: M.Bawolski, W.Molisak, D.Florczak

Zjazd podjął decyzję, aby nie powoływać Sądu Harcerskiego Hufca, a także przyjął Strategię Rozwoju Hufca 2019-2023 i udzielił absolutorium wszystkim członkom komendy hufca za lata 2015-2019.

Ponadto na Zjeździe wręczono Odznaki „Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP”:

w stopniu złotym: hm. Krzysztofowi Stachów,

w stopniu srebrnym: phm. Marzenie Kucharskiej, hm. Zbigniewowi Nowakowi, phm. Karolinie Ratajczak, hm. Mirosławowi Bawolskiemu, phm. Wojciechowi Molisakowi, hm. Bożenie Mazur-Kasprzyszak,

w stopniu brązowym: phm. Natalii Zimny i pwd. Paulinie Poterze.

Na Zjeździe gościliśmy wielu naszych przyjaciół, wśród których znaleźli się m.in. Pan Jeremi Hołownia – Wicestarosta Powiatu Głogowskiego, Pan Rafael Rokaszewicz – Prezydent Miasta Głogów, Pan Leszek Drankiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Paweł Piwko – Wójt Gminy Radwanice, Bartłomiej Adamczak – Dyrektor MOK Głogów, Martyna Rybka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Głogów ds. organizacji pozarządowych.

Obecni z nami byli również Dyrektorzy Szkół, z którymi współpracujemy: Marta Greber (Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie), Wojciech Janisio (Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie) i Bogusława Niemasz (Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach).

Z ramienia Chorągwi Dolnośląskiej ZHP gościliśmy Komendantkę Chorągwi – hm. Dorotę Kołakowską i Pełnomocnika Komendantki Chorągwi – hm. Michała Czarneckiego.