81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

627

1 września 2020 r. Delegacja z Hufca ZHP Głogów na zaproszenie Starosty Głogowskiego uczestniczyła w Powiatowej Uroczystości z okazji 81. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Delegacja złożyła przy Pomniku Sapera wiązankę.

Tegoroczna uroczystości ze względu na sytuację pandemiczną była zdecydowanie inna niż dotychczas.

Zdjęcia z zasobów: myglogow.pl
Dziękujemy Mateusz Komperda za udostepnienie.