Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju 2020

765

Tegoroczna akcja roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju była wyjątkowo trudna ze względu na panujący reżim oraz ograniczenia. Pełnoletni instruktorzy, głównie Komenda Hufca i pracownicy udali się do instytucji by przekazać Betlejemskie Światło Pokoju, a tym samym zobowiązać do symbolicznego szerzenia idei pokoju oraz pielęgnowania i dbania o płomień, tak by nie wygasł aż do wigilii.

Odwiedziliśmy Starostwo Powiatowe, gdzie Betlejemskie Światło odebrali z rąk instruktorów Starosta, Wicestarosta i Członek Zarządu.