XVIII ZJAZD HUFCA ZHP GŁOGÓW

698

5 października 2021 r. Komenda Hufca ZHP Głogów podjęła Uchwałę 7/XVII/2021 zwołującą na XVIII Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Głogów im. Dzieci Głogowskich.

Zjazd odbędzie się w siedzibie hufca, ul. Gwiaździsta 2. Obrady rozpoczną się o godzinie 10:00.