KURS PIERWSZEJ POMOCY

444

Serdecznie zapraszamy członków Hufca ZHP Głogów na 16 godzinny KURS PIERWSZEJ POMOCY, który odbędzie się w daniach 25.03 – 26.03.2023 w siedzibie Hufca ZHP Głogów. Kurs realizuje wymaganie niezbędne do zamknięcia próby na stopień przewodnika/przewodniczki: „Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy zawierającego zajęcia praktyczne”, zgodnie z uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dn. 2.10.2016 w sprawie systemu stopni instruktorskich.

 

Warunki uczestnictwa :

  • 15 lat (rocznikowo),
  • członkostwo w ZHP,
  • opłacona składka członkowska ZHP za bieżący kwartał,
  • zgłoszenie się w terminie poprzez formularz zgłoszeniowy podany w punkcie „Zgłoszenia”,
  • terminowe uiszczenie opłaty za kurs.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy dokonać przez formularz dostępny pod tym linkiem : ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń na Kurs Pierwszej Pomocy upływa 23.03.2023 r. o godzinie 23:59.

Opłaty:

Koszt udziału w kursie Pierwszej Pomocy dla uczestników wynosi: 60 zł.
Wpłaty należy dokonywać na numer konta Hufca Głogów:
Hufiec ZHP Głogów
nr konta: 88 1090 2079 0000 0005 4400 0178
tytuł: DSCZ pierwsza pomoc, imię i nazwisko
Wpłaty za Kurs należy uiścić do 23.03.2023r. do godziny 23:59.
Rezygnacja z kursu nie gwarantuje zwrotu wpłaty.

Kontakt:

Phm.Anna Borwik

Email: anna.borwik@zhp.net.pl

Telefon: 606 727 820

Do pobrania:

Zgoda opiekunów na udział osoby niepełnoletniej.

Regulamin Kursu Pierwszej Pomocy