Warsztaty opiekunów prób instruktorskich

371

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich i Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej TANGRAM zapraszają na warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich:

Termin i miejsce:

  • 25 marca 2023 r. Hufiec ZHP Głogów, godzina 10:00.

Dla kogo:

  • przewodniczki i przewodnicy z otwartą próbą podharcmistrzowską,
  • podharcmistrzynie i podharcmistrzowie,
  • harcmistrzynie i harcmistrzowie.

Komenda warsztatów:

  • hm. Bożena MAZUR-KASPRZYSZAK (BOKK/1615/2022)- Przewodnicząca HKSI, Instruktorka HZKK, Instruktorka ChKSI.
  • hm. Iwona GBIORCZYK (BOKK/39/2022) – Instruktorka HKSI, Instruktorka HZKK,